1.) Dr.Oswal kimdir ?
Dr. Gunvant Oswal, G-Terapi’nin (NeuroG) kurucusudur. Kendisi, Pune Üniversitesi Bütünleyici Tıp alanından mezun olmuştur ve son 40 yıldır nörolojik bozuklukların ve diğer kronik hastalıkların tedavisine yönelik araştırmalar yürütmektedir. Araştırmaları, birçok uluslararası bilim konfernasında sunulmuş ve uluslararası medyada yer almıştır.

2.) Dr.Oswal ve ekibi nasıl bir tedavi uyguluyor?
G-Terapi (NeuroG), farmakope onaylı biyokimyasal tuzlar ve bitki temelli homeopatik ilaçların bir karışımından oluşur. G-Terapi’nin bireysel bileşenleri, Hindistan, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, vb. dahil olmak üzere dünya çapında homeopatik farmakope tarafından onaylanmıştır.

G-Terapi, Otizm, Serebral Palsi, Down Sendromu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Akıl Sağlığı, Zeka Geriliği, Konuşma Bozuklukları, Bilişsel Bozukluklar, Hareket Bozuklukları, Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları dahil olmak üzere çok çeşitli Nörolojik ve Gelişimsel Bozukluklara yönelik öncü bir tıbbi tedavidir.

Günümüzde bu tür hastaların bakımı, konuşma terapisi, davranış terapisi, iş ve uğraş terapisi, rehberlik, konvülsiyonlara ve istemsiz hareketlere, vb. yönelik semptomsal ilaç tedavisi ve düzeltici önlemler alınmasını sağlayan ameliyatlar gibi yardımcı teknolojilere dayanmaktadır. Şu ana kadar, beynin motor işlevlerini ve daha yüksek kortikal işlevlerini geliştirmeye yönelik bir ilaç tedavisi bulunamamıştır. G-Terapi, hastaların yaklaşık %70’inde bu bozukluklar bakımından önemli gelişmeler kaydedilmesini sağlamıştır.

G-Terapi, bütünsel tıp yaklaşımını temel alır ve Ayurveda ile Nörofizyoloji ilkelerinden esinlenir. G-Terapi alanındaki araştırmalar Dr. Gunvant Oswal ile Dr. Pooja Upasani tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca, homeopati, çok yüksek seyreltme oranları nedeniyle güvenli bir tıbbi yöntem olarak kabul edilmektedir. 

3.) Bu terapinin özünde ne var? Neler kullanarak kişileri tedavi ediyorsunuz?
G-Terapi, bitkisel ilaçlar ve mineral tuzlardan elde edilen farmakope temelli homeopatik ilaçların eşsiz bir karışımından oluşur. Tedaviler hastadan hastaya farklılık gösterebilir ve uzman kadromuzun hastanın bozukluklarını ayrıntılı şekilde incelemesiyle hazırlanır.

4.) Hangi hastalara bunları uyguluyorsunuz?
5. sorunun yanıtı ile aynı...

5.) Hangi hastalıklara iyi geliyor?
Tedavi edilen bozuklukların tam listesi

6.) Bu hastalıklarda ne kadar sonuç alabilme şansı var?
Genellikle aşağıdaki alanların biri ya da daha fazlasında nörolojik vakaların %70’inde iyileşme görülür: anlama, hareket, konuşma, davranış, yaşam kalitesi, vb. Hastaların %30’u G-Terapi’nin ardından gelişme göstermez. Bireysel bir vakada görülen iyileşme oranı önceden kestirilemez ve kesinlikle tedavi öncesi bozukluğun derecesine bağlıdır. G-Terapi, spastik bozukluğu olan herkesin yürümesini sağlayabileceğini veya zeka geriliği olan herkesi normal bir IQ seviyesine getirebileceğini iddia etmemektedir. Ayrıca, G-Terapi’ye olumlu yanıt vermeyen belirli sayıda hastanın olduğu da dikkate alınmalıdır.

7.) Beyinde hangi mekanizmayı uyararak iyileşmeyi sağlıyorsunuz?
Klinik gözlemlerimiz, G-Terapi’in beynin motor ve daha yüksek fonksiyonları üzerinde yararlı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. G-Terapi, gelişimsel bozuklukları ve zihinsel subnormaliteleri olan hastalarda rehabilitasyon ile beraber kullanıldığında hastaların yaşam kalitesini iyileştirebilir ve ebeveynler ile bakıcılara büyük rahatlık sağlayabilir.

8.) Hazırladığınız ilaçların normal homeopatiden yada homeopatik ilaçlardan farkı nedir?
Nörolojik bozuklukların tedavisinde diğer yöntemler ve tedavi modları ile görülmeyen, çığır açıcı sonuçlar elde eden eşsiz bir kombinasyon geliştirdik.

9.) İlaç fiyatlandırmanızı hangi kriterleri göz önünde bulundurarak belirliyorsunuz?
G-Terapi’nin fiyatına değerlendirme ve ilaç fiyatları dahildir. Finansal güçlük yaşayan hastalarımıza daha düşük tedavi ücretleri ile yardımcı olmaya çalışıyoruz.

10.) G Terapi dünyada nasıl karşılanıyor ve hangi ülkelerde uygulamasına izin veriliyor?
Dünya çapında 50’yi aşkın ülkeden hastalara yardım ediyoruz. G-Terapi, ABD, Birleşik Krallık, Orta Doğu, Hindistan, vb. yerlerde medyada yer almıştır.

G-Terapi, yaklaşık 200 yıl önce Alman doktor Samuel Hahnemann tarafından geliştirilen bir homeopatik tıp sistemini temel almaktadır. Homeopati, dünya çapında neredeyse her ülkede popüler ve yasal bir yöntemdir. İlaçların yüksek seyreltilme oranları nedeniyle, birçok insan tarafından zararlı yan etkileri olmayan güvenli ve etkin bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. G-Terapi’nin bileşenleri, Amerika Homeopatik Farmakopesi ve Hindistan Homeopatik Farmakopesi gibi homeopatik farmakopeler tarafından yasal olarak kabul edilen homeopatik ilaçlardan oluşur.

11.) Bugüne kadar kaç hasta tedavi ettiniz ?
G-Terapi, 15 yılı aşkın bir süredir, 10.000 hastanın deneyimlerine göre ve Hindistan, Birleşik Krallık ve ABD’de gerçekleştirilen birçok laboratuvar çalışmasının ardından tamamen güvenli bir yöntem olarak kendini kanıtlamıştır. 

12.) Bunlardan en etkili sonuç aldığınız hastalardan birkaçını bize örnek verir misiniz?
Görülen iyileşmelerin derecesi, hastadan hastaya farklılık göstermektedir. Bazı hastalar çok iyi gelişmeler göstermiştir. Hastalarda görülen gelişimler ve iyileşmeler hakkında birçok video ve vaka incelemesine www.autismtreatmentindia.com
adresinden ulaşabilirsiniz.

13.) Kliniğinizde bir hastanın değerlendirmesini hangi doktorlar, hangi aşamaları dikkate alarak yapıyorlar?
Hastalar, Oswal, Dr. Pooja Upasani ve fizyoterapistimiz, iş ve uğraş terapistimiz ve özel eğitmenimizden oluşan ekibimiz tarafından değerlendirilir. Hastalar Merkezimize  gelmişse, tıbbi raporları ile beraber 1-2 günlük bir zaman diliminde değerlendirilirler. Hastanın kendisi gelmediyse, değerlendirme, videolar, tıbbi raporlar ve EEG test raporu ile hastanın nöroloji doktoru tarafından yapılan son nörolojik değerlendirme temel alınarak gerçekleştirilir.

14.) Kliniğinize gelen hastalara hangi hizmetleri sunuyorsunuz?
Hastalar, uzmanlardan oluşan ekibimiz ile değerlendirilir ve G-Terapi (NeuroG) tedavisi alır. G-Terapi (NeuroG) tedavisine ek olarak hastalara ve ailelerine uğraş terapisi, fizyoterapi, temel rahatlatıcı nefes alma teknikleri, beslenme talimatları ve müzik terapisi ile kraniosakral terapi hakkında tavsiyeler sunuyoruz. Tüm bu yöntemler, Bütünsel Tıbbın farklı dallarından alınan bilgilere dayanmaktadır.

15.) İlaçlarınızın yan etkileri var mı? Varsa nelerdir?
G-Terapi, 10.000’in üzerinde hasta tarafından birkaç aydan iki yıla kadar olan bir zaman diliminde kullanılmıştır ve yan etkisi olmayan güvenli bir yöntem olduğunu kanıtlamıştır. 

Çok az sayıda ebeveyn, zeka subnormalitesi olan çocuklarının kazara tüm bir ayın ilacını bir anda aldığını bildirmiştir. Ancak, herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

Ayrıca, G-Terapi’nin güvenliğini kontrol etmek için uluslararası laboratuvarlarda birkaç laboratuvar testi gerçekleştirdik.

G-Terapi ilacının bir örneği, 1998 yılında Birleşik Krallık’ta kimyasal olarak incelenmiştir ve ilacın plasebolarda kullanılan şekerden bir farkının olmadığı görülmüştür. Örnekte, parçaların milyarlarca parça ile kıyaslanması sonucunda (1.000.000.000’da 1) suda bulunması beklenen eser ögelerin üzerinde herhangi bir eser öge bulunmadığı görülmüştür. Homeopatik ilaçlarda, kullanılan bileşenlerin yüksek seyreltilme oranı nedeniyle orijinal bileşenlerin eser miktarda bulunması ya da hiç görülmemesinden dolayı, bu sonuç beklenen sonuçlara paraleldir.

2001 yılında G-Terapi’nin bir örneği ABD’de test edilmiştir ve sonuçlar aşağıdaki gibidir:

Test Çalışması
Metaller ve metalsi maddelerde Potasyum Klorid öne çıkmaktadır ve düşük miktarda Sodyum Bromit görülmektedir. Bu maddelerin seviyeleri, toksikolojik bakımdan önem taşıyacak kadar yüksek değildir. Toksikolojik bakımdan önem taşıyacak başka metal ya da metalsi madde bulunmamıştır.

Analizin Özeti
Test Edilen Metaller - Endüktif eşleşmiş Plazma/Kütle spektrometrisi: Lityum, Bor, Neon, Alüminyum, Silikon, Fosfor, Argon, Skandium, Titanyum, Demir, Galyum, Antimon, Arsenik, Berilyum, Bizmut, Kadmiyum, Kalsiyum, Krom, Kobalt, Bakır, Kurşun, Magnezyum, Manganez, Civa, Molibden, Nikel, Potasyum, Kripton, Rubidyum, Stronsiyum, İtriyum Zirkonyum, Niobyum, Rutenyum, Rodyum, Paladyum, Gümüş, İndiyum, Tellür, Ksenon, Sezyum, Baryum, Lantanum, Seryum, Praseodimyum, Neodimyum, Samaryum, Evropiyum, Gadolinyum, Terbiyum, Disprosyum, Holmiyum, Erbiyum, Tülyum, İterbiyum, Lutetiyum, Hafniyum, Tantal, Tungsten, Tungsten, Renyum, Osmiyum, İridyum, Platin, Altın, Toryum, Uranyum, Selenyum, Sodyum, Talyum, Kalay, Vanadyum ve Çinko. Yukarıdaki maddelerden hiç eser görülmemiştir.

16.) İlaçlarınızı kimler kullanamaz?
Nörolojik hastaları, değerlendirmeden sonra tedavi ediyoruz.

17.) İlaçlarınız epilepsi riski olan hastalarda güvenli midir? Krizleri tetikler mi?
Tedavimizde yan etkiler ya da epilepsiyi tetikleyen etkiler gözlemlemedik.

18.) G Terapi bugüne kadar dünya basınında nerelerde  yer aldı?
Dr. Oswal’ın araştırmaları, son 25 yıldan uzun bir süredir Hindistan’daki ve uluslararası birçok medya kanalında yer almıştır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.autismtreatmentindia.com/int-media.html